Ободянська Ольга Ігорівна

Викладач ВНТУ

Резюме

У 2004 р. вступила до Вінницького національного технічного університету в Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція".
У 2008 р. закінчила бакалаврат за вказаною спеціальністю і отримала диплом бакалавра з відзнакою. Тема бакалаврської дипломної роботи - "Оцінка експлуатаційної надійності газопроводів".
У 2009 р. закінчила магістратуру наукового спрямування та здобула кваліфікацію магістра з теплогазопостачання і вентиляції (диплом магістра з відзнакою). Тема магістреської роботи - "Оцінка та прогнозування технічного стану системи газопостачання".
З 2009р. по 2012 р. продовжила навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на спеціальності 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».
У 2018 р. захищено дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.03 - "Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання". Тема дисертаційної роботи - Підвищення експлуатаційної надійності систем газопостачання населених пунктів антикорозійною міцністю газопроводів.
У 2019 р. закінчила Київський національний уніврситет будівництва і архітектури та здобула кваліфікацію магістра з міського будівництва та господарства (диплом магістра з відзнакою). Тема магістреської роботи - "Реконструкція міського середовища зі зведенням житлового будинку".
На кафедрі Інженерних систем у будівництві працюю з вересня 2010 р. по вересень 2018 р. асистентом. З вересня 2018 р. на посаді старшого викладача. З вересня 2020 р. на посаді доцента кафедри Інженерних систем в будівництві.

Education:
2008 - obtained qualification Bachelor Degree of Construction
2009 - obtained qualification Master Degree of Heat-Gas Supply and Ventilation
2009 - 2012 - postgraduate studies
2010 - 2018 - Assistant at the department
2018 - defended a thesis on specialty Ventilation, Light and Heat-Gas Supply and received a degree Candidate of Engineering Sciences (comparable to the Academic Degree of Doctor of Philosophy). Dissertation topic "Increase of operational reliability of gas supply systems for settlements through the anticorrosive strength of gas pipelines"
2018 - 2020 - Senior Lecturer of the department
2019 - obtained qualification Master Degree of Urban construction and economy
2020 - Associate Professor of the department

Напрямки методичної та науково-педагогічної роботи

  • Керівництво бакалаврськими дипломними роботами за спеціальністю 192 - будівництво та цивільна інженерія (освітня програма - теплогазопостачання, вентиляція та кондиціювання).
  • Куратор першого року навчання студентів за спеціальністю 192 - будівництво та цивільна інженерія.

Публікацій 79

Електронна пошта obodyanska@vntu.edu.ua