Ободянська Ольга Ігорівна

Кафедра: Кафедра Інженерних систем у будівництві
Посада: старший викладач

Резюме

Асистент кафедри Інженерних систем у будівництві Вінницького національного технічного університету.
У 2004 році вступила до Вінницького національного технічного університету в Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція".
У 2008 році закінчила бакалаврат за вказаною спеціальністю і отримала диплом бакалавра з відзнакою. Назва бакалаврської дипломної роботи - "Оцінка експлуатаційної надійності газопроводів". Керівник - к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.
У 2009 році закінчила магістратуру наукового спрямування та здобула кваліфікацію магістра з теплогазопостачання і вентиляції (диплом магістра з відзнакою). Назва магістреської роботи - "Оцінка та прогнозування технічного стану системи газопостачання". Науковий керівник - к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.
З 2009р. по 2012 р. продовжила навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на спеціальності 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва». Працюю над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
На кафедрі Інженерних систем у будівництві працюю з вересня 2010 р.

Публікацій 48

Електронна пошта obodyanska@vntu.edu.ua