Ободянська Ольга Ігорівна

Резюме

Асистент кафедри Теплогазопостачання Вінницького національного технічного університету. 

У 2004 році вступила до Вінницького національного технічного університету в Інститут будівництва, теплоенергетики та газопостачання за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція".

У 2008 році  закінчила бакалаврат за вказаною спеціальністю і отримала диплом бакалавра з відзнакою. Назва бакалаврської дипломної роботи - "Оцінка експлуатаційної надійності газопроводів". Керівник - к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

У 2009 році закінчила магістратуру наукового спрямування  та здобула кваліфікацію магістра з теплогазопостачання і вентиляції (диплом магістра з відзнакою). Назва магістреської роботи - "Оцінка та прогнозування технічного стану системи газопостачання". Науковий керівник - к.т.н., проф. Ратушняк Г.С.

З 2009р. по 2012 р. продовжила навчання в аспірантурі з відривом від виробництва на спеціальності 05.23.08 – «Технологія та організація промислового та цивільного будівництва».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.23.03 - Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання на засіданні спеціалізованої веної ради Д 26.056.07 при Київському національному університеті будівництва та архітектури.

На кафедрі Теплогазопостачання працюю з вересня 2010 р. на посаді асистента, з вересня 2018 р. на посаді старшого викладача.

Профіль на Google Scholar